Veebilehe info ja kasutustingimused

Vastutus

Kasutades pere-eelarve.eu Veebilehte kinnitate, et olete allpool kirjeldatud tingimustest aru saanud ja aktsepteerite neid täielikult.

Andmete kogumine

Veebileht võib koguda ja töödelda eri tüüpi andmeid, sh isikuandmeid. Isikuandmed on mis tahes isiklikud andmed, mis võimaldavad tuvastada nende omanikku ehk TEID (füüsiline isik, kelle isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse). Isikuandmed on andmete omanikust lahutamatud, seega loetakse isikuandmete esialgne esitaja kogutud andmete ainuomanikuks.

Veebilehe omanikule usaldatud isikuandmed on kaitstud ning neid ei jagata kolmandate osapooltega.

Küpsised

Veebileht kasutab küpsiseid peamiselt kasutajate ja nende vaikimisi eelistuste tuvastamiseks või selleks, et aidata kasutajatel lõpetada toiminguid, ilma et oleks vaja ühelt lehelt teisele liikudes või lehte hiljem külastades teavet uuesti sisestada. Veebileht kasutab järgmist tüüpi küpsiseid:

  • Seansiküpsised – kustutatakse, kui kasutaja sulgeb veebilehitseja.
  • Püsiküpsised – jäävad kasutaja arvutisse/seadmesse ettenähtud ajavahemikuks.
  • Kolmanda osapoole küpsised – Veebileht võib kasutada ka kolmanda osapoole küpsised, mille määrab manuslehekülje veebiserver(Faceboo, Google).

Kui te küpsistega ei nõustu, võivad mitmed meie veebilehe teenused ja funktsioonid olla piiratud.

Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, võite seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks palun vaadake oma veebilehitseja abi funktsiooni.

Kolmanda osapoole teenused

Kolmanda osapoole tööriistad ja teenused on märkimisväärse püsivus-, täpsus- ja privaatsusriskiga, mistõttu loetletakse need alati eraldi teabelehel, et selgitada kasutajale, kes, mis eesmärkidel ja millises ulatuses omab tema andmetele juurdepääsu. 

Kolmanda osapoole teenused:

  • Facebook
  • Google Analytics (kasutatakse statistika kogumiseks pere-eelarve.eu veebilehel)

Sisu puudutav teave

Veebileht pere-eelarve.eu kannab endas informatiivset sisu. Veebileht ei võta vastutust informatsiooni aegumise ega lõpliku täpsuse eest. Veebileht ei vastuta informatsioonis esinevate puuduste eest. Lugeja/tarbija vastutab ise otsuste eest, mis ta lehel leitud informatsiooni baasil teeb.

Veebilehe kaudu pakutav info ning nende kaudu antavad hinnangud, arvutused ja tulemused tuginevad ligikaudsetel andmetel ning ei pruugi olla ajakohased, täpsed ega täielikult tõele vastavad. Vastavad teenused teenivad üksnes informatiivseid eesmärke. 

Veebileht pere-eelarve.eu ei taga püsivat ja igapäevast tööd ega vastuta sellega seotud asjaolude eest. 

Kui Veebilehel on viiteid teiste isikute veebilehtedele, siis pere-eelarve.eu ei vastuta vastavate veebilehtede ega seal asetseva informatsiooni täielikkuse, tõele vastavuse, usaldusväärsuse või kohasuse eest. Vastavate veebilehtede külastamine ja seal leiduva info või teenuse kasutamine toimub isiku enda vastutusel.

Veebilehel on õigus ühepoolselt muuta osutatavaid teenuseid ja tingimusi, sellest teenuse kasutajaid ette teatamata. 

Veebilehel on õigus piirata juurdepääsu Veebilehele ja/või osutatavale teenusele.

Autoriõigus

Veebilehel sisalduva informatsiooni reprodutseerimine ja levitamine(kui pole märgitud teisiti) ilma Kullar Kert eelneva loata on keelatud. Veebilehel esitatud informatsiooni kasutamine on lubatud ajakirjanduses ja mittetulunduslikel eesmärkidel, kui märgitakse ära informatsiooni originaal allikas.

Veebilehe sisu kasutamine kommertseesmärkidel ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud.